Termeni si conditii

ULTIMA ACTUALIZARE 01.06.2020

Site-ul CatalogAvon.com este un ghid online de sfaturi si recomandari pentru cei care doresc sa se informeze asupra aspectelor pe care le presupune inregistrarea ca reprezentant Avon. Oferim utilizatorilor WEBSITE- ULUI MYAVON acces la conţinut şi servicii legate de noi şi produsele noastre, incluzând conţinut audiovizual, imagini, forumuri, text, date şi alt conţinut şi servicii similare (acest conţinut şi servicii, colectiv, “Serviciile”). Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare (“Contractul”) cu atenţie înainte de a utiliza WEBSITE-UL MYAVON. Prin utilizarea WEBSITE-ULUI MYAVON sunteţi de acord să fiţi obligat prin acest Contract. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile Contractului, vă rugăm să nu utilizaţi WEBSITE-UL MYAVON. În plus, prin utilizarea WEBSITE-ULUI MYAVON afirmaţi că aveţi vârsta legală pentru a încheia acest Contract, sau dacă nu o aveţi, că aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a încheia acest Contract. Dacă nu aveţi vârsta legală pentru a încheia acest Contract şi nu aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a încheia acest Contract, atunci nu puteţi utiliza WEBSITE-UL MYAVON.

Ne rezervăm dreptul de a schimba acest Contract, în tot sau în parte, din timp în timp, la discreţia noastră exclusivă, şi de a vă înştiinţa despre asemenea schimbare prin orice mijloace rezonabile, incluzând fără limitare postarea proiectului revizuit al acestui Contract pe WEBSITE-UL MYAVON. Puteţi stabili când a fost revizuit ultima oară acest Contract consultând legenda „ULTIMA ACTUALIZARE” de la începutul acestui Contract. Continuarea de către Dvs. a utilizării WEBSITE-ULUI MYAVON după postarea schimbărilor la acest Contract va însemna că acceptaţi acele schimbări, cu condiţia c ă orice schimbare materială la acest Contract nu se va aplica retroactiv vreunei pretenţii sau litigiu între Dvs. şi noi în legătură cu acest Contract care a apărut înainte de data “ULTIMEI ACTUALIZĂRI” aplicabilă acelei versiuni a acestui Contract în care am inclus acea schimbare materială. Dacă nu sunteţi de acord cu orice schimbări făcute la acest Contract nu puteţi utiliza WEBSITE-UL MYAVON. Putem în orice moment să modificăm sau încetăm întregul sau orice parte a WEBSITE-ULUI MYAVON, să aplicăm, să modificăm sau să renunţăm la comisioane cerute pentru utilizarea WEBSITE-ULUI MYAVON; sau să oferim oportunităţi unora dintre, sau tuturor utilizatorilor WEBSITE-ULUI MYAVON, condiţionat de orice restricţii asupra exercitării de către noi a acestor drepturi conformlegii aplicabile.

 1. Conţinut postat de către Reprezentanţii de Vânzări MYAVON

WEBSITE-ul MYAVON.RO este destinat doar vizitatorilor independenti MYAVON. In cazul in care sunteti Reprezentant Avon Cosmectics va recomandam sa accesati site-ul principal Avon Cosmetics Romania.

 1. Informaţii pe care le subscrieţi prin WEBSITE-UL MYAVON

Subscrierea de informaţii de către Dvs. prin WEBSITE-UL MYAVON este guvernată de Politica privind Datele Personale a MYAVON www.MYAVON.ro. În măsura în care subscrieţi orice informaţii identificabile personal vreunei terţe părţi în legătură cu WEBSITE-UL MYAVON (de exemplu, printr-o Aplicaţie a Terţilor, care este definită în Secţiunea 12 de mai jos), vă rugăm să reţineţi că (a) colectarea, utilizarea şi dezvăluirea acestor informaţii de către acea terţă parte va fi guvernată de propria sa politică privind datele personale, şi nu de Politica privind Datele Personale a MYAVON, şi (b) nu suntem responsabili pentru practicile privind colectarea, utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor ale acelei terţe părţi sau ale oricăror alte terţe părţi, incluzând fără limitare Reprezentanţii de Vânzări Independenţi. Declaraţi şi garantaţi că orice informaţii pe care le furnizaţi în legătură cu utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON sunt adevărate, exacte şi complete, şi că veţi întreţine şi actualiza aceste informaţii după cum este necesar, astfel încât aceste informaţii să rămână adevărate, exacte şi complete. DACĂ ALEGEŢI SĂ FACEŢI ORICARE DINTRE INFORMAŢIILE DVS. IDENTIFICABILE PERSONAL SAU ALTE INFORMAŢII DISPONIBILE PUBLIC PRIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL MYAVON, FACEŢI ACEASTA PE PROPRIUL DVS. RISC.

 1. Înregistrare; Nume şi Parole de Utilizator

Vi se poate cere să vă înregistraţi pentru a accesa anumite zone sau elemente ale WEBSITE-ULUI MYAVON, de exemplu pentru a posta Subscrieri (definite în Secţiunea 5 de mai jos) . Cu privire la orice asemenea înregistrare, nu puteţi folosi (iar noi putem refuza să vă acordăm) orice nume de utilizator sau adresă de e-mail care aparţine, sau este deja utilizată de către o altă persoană; care poate fi interpretată ca asumând identitatea unei alte persoane; care încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale vreunei persoane; care este jignitoare; sau pe care o respingem din orice alt motiv la discreţia noastră exclusivă. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii oricărei parole pe care aţi putea -o utiliza pentru a accesa WEBSITE-UL MYAVON, şi conveniţi să nu vă transferaţi parola sau numele de utilizator, sau să nu împrumutaţi sau în alt fel transferaţi utilizarea sau accesul Dvs. la WEBSITE-UL MYAVON vreunei terţe părţi. Sunteţi pe deplin responsabil pentru toate interacţiunile cu WEBSITE-UL MYAVON care se produc în legătură cu numele Dvs. de utilizator. Conveniţi să înştiinţaţi imediat MYAVON despre orice utilizare neautorizată a parolei sau numelui Dvs. de utilizator sau orice altă încălcare a securităţii legată de contul Dvs., numele Dvs. de utilizator sau WEBSITE-UL MYAVON, şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi (“log off”) şi ieşiţi din contul Dvs. pentru WEBSITE-UL MYAVON (dacă este cazul) la sfârşitul fiecărei sesiuni. Nu suntem răspunzători pentru vreo pierdere sau daună decurgând din neconformarea Dvs. cu oricare dintre obligaţiile de mai sus. Dacă nu doriţi să fiţi identificat astfel nu puteţi utiliza WEBSITE-UL MYAVON.

 1. Reguli de conduită

Când utilizaţi WEBSITE-UL MYAVON conveniţi să vă conformaţi tuturor legilor, regulilor şi regulamentelor aplicabile şi să respectaţi drepturile şi demnitatea altora. În plus, utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON este condiţionată de conformarea Dvs. cu regulile de conduită prezentate în această Secţiune 4, iar neconformarea cu acest Contract şi/sau aceste reguli de conduită (incluzând fără limitare angajarea Dvs. repetată în încălcarea drepturilor de copyright prin sau în legătură cu WEBSITE-UL MYAVON) poate avea ca urmare rezilierea accesului Dvs. la WEBSITE-UL MYAVON conform Secţiunii 18 de mai jos.

Conveniţi să nu:

Postaţi, transmiteţi, sau puneţi la dispoziţie în alt mod prin sau în legătură cu WEBSITE-UL MYAVON:

Orice informaţii sau materiale care sunt sau ar putea fi, sau a căror postare, transmitere sau utilizare este sau ar putea fi: (a) ameninţătoare, hărţuitoare, degradantă, încărcată de ură sau intimidantă; (b) defăimătoare sau calomnioasă; (c) frauduloasă ori delictuală; (d) obscenă, indecentă, pornografică sau altfel inacceptabilă ; sau (e) protejată de drepturi de copyright, marcă comercială, secret comercial, drept de publicitate sau confidenţialitate sau orice alt drept brevetat, fără consimţământul explicit scris al proprietarului acelui drept.

Orice mesaje e-mail nesolicitate legate de MYAVON către orice persoană fără cunoştinţa şi consimţământul prealabil al acesteia sau în alt fel încălcând vreo lege, regulă sau regulament.

Orice informaţii identificabile personal ale unei alte persoane, fără consimţământul legal prealabil al acelei persoane.

Orice informaţii materiale, nepublice, despre o societate comercială, fără autorizarea corespunzătoare de a face aceasta.

Utilizaţi WEBSITE-UL MYAVON în orice scop fraudulos ori ilegal. Utilizaţi orice funcţie de invitare de pe WEBSITE-UL MYAVON pentru a invita vreo persoană să se alăture WEBSITE-ULUI MYAVON dacă nu cunoaşteţi personal persoana invitată şi nu ştiţi că va fi de acord să primească invitaţia.
Utilizaţi WEBSITE-UL MYAVON pentru a defăima, abuza, hărţui, urmări, ameninţa, intimida (“bully”) sau în alt fel încălca drepturile legale ale altora, incluzând fără limitare drepturile altora la intimitate sau drepturile de publicitate, sau a recolta sau colecta informaţii despre utilizatori ai WEBSITE-ULUI MYAVON.
Asuma identitatea vreunei persoane sau entităţi, incluzând fără limitare orice angajat, agent sau alt reprezentant al MYAVON; inclusiv prin (a) indicarea în mod fals, sau declararea falsă în alt fel a afilierii Dvs. cu vreo persoană sau entitate în legătură cu WEBSITE-UL MYAVON; sau (b) exprimarea sau sugerarea că noi aprobăm vreo declaraţie pe care o faceţi. Interfera cu, sau perturba funcţionarea WEBSITE-ULUI MYAVON sau a serverelor sau reţelelor utilizate pentru a pune ladispoziţie WEBSITE-UL MYAVON; sau încălca orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente ale acestor reţele.

Restricţiona sau interzice utilizarea WEBSITE-ULUI MYAVON de către vreo altă persoană (incluzând fără limitare atacarea prin hacking sau deformarea oricărei părţi din WEBSITE-UL MYAVON).

Utiliza WEBSITE-UL MYAVON pentru (a) a face publicitate sau a oferi spre vânzare sau solicita spre cumpărare orice bunuri sau servicii în orice scop comercial, sau altfel a promova orice servicii, afaceri sau oportunităţi, sau (b) a solicita vizitatorilor sau utilizatorilor WEBSITE-ULUI MYAVON să viziteze, să devină membri ai, să subscrie la, sau să se înregistreze pentru orice serviciu comercial online sau altă organizaţie; în fiecare caz, fără consimţământul explicit scris prealabil al MYAVON, cu excepţia măsurii în care sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent care a fost altfel autorizat, sau i s-a indicat de către MYAVON să utilizeze WEBSITE-UL MYAVON în asemenea scopuri.
Reproduce, multiplica, copia, vinde, revinde, oferi link către, sau în alt fel exploata în orice scopuri comerciale, orice porţiunea, utilizarea sau accesul la WEBSITE-UL MYAVON, cu excepţia măsurii în care sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent care a fost altfel autorizat, sau i s-a indicat de către MYAVON să utilizeze WEBSITE-UL MYAVON în asemenea scopuri.

Modifica, adapta, traduce, deconstrui, decompila sau dezasambla vreo porţiune a WEBSITE-ULUI MYAVON, cu excepţia măsurii în care se permite în mod explicit de către legea aplicabilă.

Îndepărta vreo notă privind drepturile de copyright, marcă comercială sau alte drepturi brevetate de pe WEBSITE-UL MYAVON sau din materiale provenind de pe WEBSITE-UL MYAVON.

Încadra sau oglindi vreo parte a WEBSITE-ULUI MYAVON.

Crea o bază de date prin descărcarea şi stocarea conţinutului WEBSITE-ULUI MYAVON.

Utiliza vreun robot, păianjen, aplicaţie de căutare/regăsire de site-uri sau alt dispozitiv manual sau automat pentru a regăsi, indexa, “rade”, “mina” sau în orice fel aduna conţinut de pe WEBSITE-UL MYAVON sau reproduce sau ocoli structura de navigaţie sau prezentarea WEBSITE-ULUI MYAVON fără consimţământul explicit scris prealabil al MYAVON.

Plasa un widget furnizat de către MYAVON pe orice terţ website cu încălcarea politicilor care guvernează terţul website (inclusiv termenii de utilizare care guvernează acel website).

În plus, confirmaţi şi conveniţi că Dvs. (şi nut MYAVON) sunteţi responsabil pentru obţinerea şi păstrarea tuturor mijloacelor de telecomunicaţii, broadband, şi hardware-ului informatic, echipamentului şi serviciilor necesare pentru a accesa şi utiliza WEBSITE-UL MYAVON, şi pentru plata tuturor taxelor legate de acestea.

 1. Subscrieri
 2. Generalităţi. WEBSITE-UL MYAVON poate conţine zone în care puteţi posta informaţiişi materiale, incluzând fărălimitare text, imagini, fotografii, grafice, muzică, materiale video, lucrări audiovizuale, date, informaţii, fişiere, link -uri şi alte materiale (fiecare o “Subscriere”). Pentru claritate, Dvs. păstraţi proprietatea asupra oricăror Subscrieri pe care le postaţi, în termenii şi condiţiile acestui Contract (inclusiv acordarea licenţei din Secţiunea 5(b) de mai jos). Prin prezentul confirmaţi şi conveniţi că nu aveţi niciun fel de drepturi de a utiliza sau încorpora în orice Subscrieri sau alte materiale orice conţinut sau materiale aflate în proprietatea noastră sau a Afiliatelor, sau a licenţiatorilor sau furnizorilor noştri sau ai lor respectivi (“Conţinut MYAVON”), cu excepţia măsurii în care MYAVON vă autorizează în mod explicit în scris să încorporaţi sau utilizaţi astfel asemenea Conţinut MYAVON. Pentru claritate, MYAVON, Afiliatele sau licenţiatorii sau furnizorii noştri sau ai lor respectivi vor păstra proprietatea asupra Conţinutului MYAVON.
 3. Acordarea licenţei. Pentru fiecare Submitere pe care o postaţi, prin prezentul ne acordaţi nouă şi Afiliatelor o licenţăglobală, fără plata de drepturi de autor, plătită integral, neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, ş i pe deplin sublicenţ iabilă (prin mai multe niveluri), fără plată suplimentară către Dvs. sau vreo terţă parte, pentru: (i) a reproduce, distribui, transmite, executa şi afiş a (public sau altfel), pune la dispoziţia publicului, adapta, modifica, edita, traduce, face, vinde, oferi spre vânzare, importa, şi altfel utiliza şi exploata (şi a face pe alţii să exercite aceste drepturi din partea noastră sau a Afiliatelor, prin mai multe niveluri) acea Subscriere, orice idei care însoţ esc, sunt legate de, sau sunt încorporate în acea Subscriere, şi orice materiale cuprinzând, încorporând, sau derivate din acea Submitere, în orice format sau mediu cunoscut în prezent sau creat ulterior; (ii) a crea lucrări derivate din acea Subscriere (inclusiv, fără limitare, prin încorporare acelei Subscrieri în orice altă lucrare, sau în produsele sau serviciile noastre, ale Afiliatelor sau ale reprezentanţilor noştri şi ai lor respectivi); (iii) a exercita toate drepturile de marcă comercială, publicitate ş i alte drepturi brevetate cu privire la acea Subscriere; (iv) a utiliza numele, fotografia, portretul, imaginea, vocea, înfăţ i şarea şi informaţiile Dvs. biografice ca ştiri sau informaţii şi în scopuri de publicitate sau promoţionale, fie în legătură sau nu cu Subscrierea Dvs.; şi (v) a utiliza Subscrierea Dvs. (inclusiv conţinutul acesteia şi orice lucrări derivate din aceasta) în orice scopuri de publicitate sau promoţionale.

DACĂ NU DORIŢI SĂ ACORDAŢI DREPTURILE ACORDATE ÎN ACEASTĂ SECŢIUNE 5, VĂ RUGĂM SĂ NU POSTAŢI SUBSCRIERI PE WEBSITE-UL MYAVON.

 1. Negare. Este posibil ca vizitatorii WEBSITE-ULUI MYAVON săposteze pe WEBSITE-UL MYAVON informaţii sau materiale caresunt incorecte sau înşelătoare sau care încalcă în alt fel acest Contract. Noi, Afiliatele şi administratorii, funcţionarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii, licenţiatorii şi furnizorii noştri şi ai lor respectivi nu aprobăm, şi nu suntem responsabili pentru orice informaţii sau materiale puse la dispoziţie prin WEBSITE-UL MYAVON sau utilizarea de către, sau bazarea Dvs. pe asemenea informaţii sau materiale. Toate Subscrierile vor fi socotite neconfidenţiale şi pot fi (i) dezvăluite publicului general ş i (ii) utilizate de către noi fără (A) orice obligaţii de confidenţ ialitate sau nedezvăluire, sau (B) atribuire către Dvs. sau vreo terţă parte. Ne rezervăm dreptul ca, în orice moment şi la discreţia noastr ă exclusivă , să stabilim limite privind numărul şi mărimea Subscrierilor care pot fi postate pe WEBSITE-UL MYAVON, sau spaţiul de stocare disponibil pentru Subscrieri.
 2. Confirmare. Prin prezentul confirmaţişi conveniţi că(i) aţi primit plată bună şi de valoare în schimbul drepturilor acordate de către Dvs. prin prezentul în şi asupra oricărei Subscrieri pe care o postaţi, care plată include, fără limitare, capacitatea de a participa la activităţi pe WEBSITE-UL MYAVON şi posibilitatea apariţiei unei expuneri publice sau favorabile prin utilizarea de către noi sau Afiliate a acelei Subscrieri sau a oricăror lucrări derivate încorporând sau cuprinzând acea Subscriere; şi (ii) nu aveţi dreptul la vreo altă compensaţie pentru orice utilizare sau altă exploatare a acelei Subscrieri de către noi sau Afilia te sau orice altă parte în legătură cu drepturile asupra acelei Subscrieri care au fost acordate prin prezentul şi /sau care sunt disponibile conform legii aplicabile.
 3. Declaraţii şi garanţii. Prin prezentul declaraţişi garantaţi că: (i) aveţi dreptulşi autoritatea legală de a încheia acest Contract; (ii) deţineţi în proprietate exclusivă, sau deţ ineţi altfel dreptul şi permisiunea deplină de a exploata toate drepturile asupra, pentru şi conform oricărei Subscrieri pe care o postaţi, şi de a acorda drepturile şi licenţele prezentate în prezentul, iar în privinţa oricăror materiale ale terţilor care apar în sau sunt altfel încorporate sau cuprinse în orice Subscriere pe care o postaţi aţi obţinut aprobări explicite scrise de la toţi proprietarii şi deţinătorii de drepturi asupra acelor materiale ale terţilor , necesare pentru a acorda drepturile şi licenţele prezentate în prezentul; (iii) orice Subscrieri pe care le postaţi, şi utilizarea acestora de către noi, Afiliate, reprezentanţii noştri şi ai lor respectivi, şi orice al ţi utilizatori ai WEBSITE-ULUI MYAVON nu încalcă şi nu va încălca vreun brevet, drept de copyright, marcă comercială, secret comercial, sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale vreunei terţe părţi; (iv) orice Subscriere pe care o postaţi nu este confidenţială şi nu conţine informaţii confidenţ iale; (v) la crearea, elaborarea şi postarea oricărei Subscrieri (A) v-aţi conformat şi vă veţi conforma în toate privinţele tuturor legilor, regulilor (incluzând fără limitare regulile noastre de conduită prezentate în Secţiunea 4 de mai sus), şi regulamentelor aplicabile, şi (B) nu aţi încălcat şi nu veţi încălca vreo înţelegere prin care sunteţi obligat explicit sau implicit (incluzând fără limitare orice contract cu vreo terţă parte) şi (vi) aţi obţinut consimţământul scris, aprobarea şi/sau permisiunea fiecărei persoane identificabile care apare în Subscrierea pe care o postaţi pentru a utiliza numele şi înfăţ işarea acelei persoane în sensul utilizării şi exploatării în alt fel a acelei (acelor) Subscrieri în modul avut în vedere de acest Contract, sau dacă orice asemenea persoană identificabilă este minoră aţi obţinut asemenea consimţământ scris, aprobare şi/sau permisiune de la părintele(-ţii) sau tutorele(-ii) acelei persoane şi de la orice altă entitate al cărei cons imţământ scris, aprobare sau permisiune este necesară (şi, în fiecare caz, sunteţi de acord să ne furnizaţi o copie a oricăror asemenea consimţăminte, aprobări şi/sau permisiuni la solicitarea noastră). Dacă postaţi o Subscriere care conţine înfăţişarea unei persoane identificabile vă încurajăm cu putere să nu includeţi informaţii de identificare în acea Subscriere, cum ar fi numele sau adresa persoanei.
 4. Renunţare; Asigurări suplimentare. În măsura în care este permis conform legii aplicabile, sunteţi de acord săeliberaţi,descărcaţi, şi să renunţaţi pentru totdeauna la toate pretenţiile împotriva noastră, a Afiliatelor şi a administratorilor, funcţionarilor, angajaţilor, agenţilor, reprezentanţilor, licenţiatorilor şi furnizorilor noştri şi ai lor respectivi de, şi conveniţi să nu iniţiaţi, depuneţi, menţineţi sau continuaţi orice pretenţii, cereri, acţiuni, pierderi, costuri, daune, răspunderi, sentinţe, soluţionări sau cheltuieli (incluzând fără limitare onorariile legale rezonabile) care sunt legate în orice fel de acest Contract şi/sau de utilizarea vreunei Subscrieri într-un mod corespunzător cu drepturile acordate conform acestui Contract, incluzând fără limitare orice pretenţie privind atribuirea incorect ă a unei idei. În plus, în măsura în care este permis conform legii aplicabile, prin prezentul renunţaţi la oricare şi toate drepturile pe care le-aţi avea conform legilor din toată lumea care privesc “drepturi morale” sau “droit moral” sau drepturi similare în legătură cu orice Subscriere (şi prin prezentul declaraţi şi garantaţ i că aţi obţinut renunţări scrise explicite, clare, de la orice terţe părţi în cauză, cu privire la oricare şi toate drepturile pe care acele terţe părţi le- ar avea conform acestor legi în legătur ă cu orice Subscriere pe care o postaţi). În orice moment, la solicitarea noastră, veţi: (i) lua, sau face să se ia, toate acele măsuri pe care noi le-am socoti necesare sau dezirabile pentru ca noi şi Afiliatele să obţinem beneficiile depline ale acestui Contract şi oricăror licenţe acordate de către Dvs. conform prezentului, şi (ii) semna un exemplar neelectronic, pe hârtie, al acestui Contract.
 5. Fără obligaţie de utilizare. Putem stabili la discreţia noastrăabsolutădacă  exercităm sau nu orice drept acordat nouă conform acestui Contract, şi nu vom avea vreo obligaţie de a (i) utiliza sau exploata în alt fel vreo Subscriere, sau (ii) includem vreo Subscriere în WEBSITE-UL MYAVON sau în orice alte servicii sau materiale.
 6. Intrări nesolicitate

Indiferent de orice prevederi contrare din acest Contract, noi şi Afiliaţii nu acceptăm, invităm sau luăm în considerare subscrieri sau intrări nesolicitate de idei, propuneri sau sugestii (“Intrări Nesolicitate”), fie că sunt legate de WEBSITE-UL MYAVON, de produsele noastre, sau de altceva. Prin prezentul recunoaşteţi şi conveniţi că (a) orice Intrare Nesolicitat ă este neconfidenţială şi MYAVON şi Afiliatele nu au obligaţii de confidenţ ialitate cu privire la asemenea Intrare Nesolicitată, şi (b) în măsura în care este permis conform legii aplicabile, orice Intrare Nesolicitată va deveni proprietatea exclusivă a noastră şi a Afiliatelor. Nici noi, nici Afiliatele nu avem vreo obligaţie cu privire la Intrările Nesolicitate, şi noi şi Afiliatele putem utiliza Intrările Nesolicitate în orice scop fără compensaţie pentru Dvs. sau orice altă persoană.

 1. Monitorizare; raportarea materialelor inacceptabile

Putem, dar nu avem obligaţia de a: (a) monitoriza, evalua sau modifica Subscrierile înainte sau după ce apar pe WEBSITE-UL MYAVON; (b) căuta să verificăm dacă oricare sau toate drepturile, consimţămintele, aprobările şi permisiunile pentru, sau legate de o Subscriere au fost obţinute de către Dvs. în conformitate cu declaraţiile Dvs. de mai sus; şi/sau (c) refuza, respinge sau înlătura orice Subscriere în orice moment sau din orice motiv (inclusiv, fără limitare, dacă stabilim la discreţia noastră exclusivă că nu au fost obţinute de către Dvs. toate drepturile, consimţămintele, aprobările ş i permisiunile, în ciuda declaraţiilor Dvs. de mai sus). Sunteţi de acord să cooperaţi cu noi pentru verificarea şi investigaţiile noastre legate de cele de mai sus. Putem dezvălui orice Subscrieri şi circumstanţ ele transmiterii lor oricui din orice motiv sau în orice scop, şi în conformitate cu Politica noastră privind Datele Personale. Dacă luaţi cunoştinţă de orice materiale ilegale, defăimătoare, jignitoare sau inacceptabile pe WEBSITE-UL MYAVON (altele decât materialele care încalcă drepturile de copyright, care sunt tratate separat în Secţiunea 19 de mai jos), scrieţi-ne pe adresa de email [email protected] cu o descriere a materialelor în cauză şi URL-ul sau locaţia acelor materiale.

 1. Drepturile noastre brevetate

Noi, Afiliatele şi/sau licenţiatorii şi furnizorii noştri şi ai lor respectivi suntem proprietarii WEBSITE-ULUI MYAVON şi ai informaţiilor şi materialelor (incluzând fără limitare orice Conţinut MYAVON) puse la dispoziţie pe sau prin WEBSITE- UL MYAVON. Aceste informaţii şi materiale sunt protejate de drepturi de copyright, marcă comercială, brevet şi/sau alte drepturi brevetate şi legi. Cu excepţia situaţiei în care există o autorizare prealabilă din partea noastră, conveniţi să nu reproduceţi, modificaţi, închiriaţi, daţi în leasing, împrumutaţi, vindeţi, distribuiţi sau creaţi lucrări derivate bazate pe întregul sau orice parte a WEBSITE-ULUI MYAVON sau orice informaţii sau materiale (incluzând fără limitare orice Conţinut MYAVON) puse la dispoziţie prin WEBSITE-UL MYAVON.

Noi, Afiliatele şi/sau licenţiatorii şi furnizorii noştri şi ai lor respectivi suntem proprietarii denumirilor comerciale, mărcilor comerciale şi mărcilor de servicii de pe WEBSITE-UL MYAVON, incluzând fără limitare “MYAVON”. Toate mărcile comerciale şi mărcile de servicii de pe WEBSITE-UL MYAVON care nu sunt proprietatea noastră sau a Afiliatelor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Nu puteţi utiliza denumirile noastre comerciale, mărcile noastre comerciale sau mărcile noastre de servicii în legătură cu vreun produs ori serviciu care nu este al nostru sau în vreun mod care este probabil că va crea confuzie. Nimic din cele cuprinse în prezentul sau pe WEBSITE-UL MYAVON nu trebuie s ă fie interpretat a acorda vreo licenţă sau drept de utilizare a oricăror denumiri comerciale, mărci comerciale sau mărci de servicii fără consimţământul explicit scris prealabil al proprietarului.

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A WEBSITE-ULUI MYAVON (INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE ORICE SOFTWARE UTILIZAT PENTRU A PUNE LA DISPOZIŢIE WEBSITE-UL MYAVON) VĂ POATE EXPUNE LA PLATA DE DAUNE BĂNEŞTI ŞI ALTE PENALIZĂRI CIVILE ŞI PENALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE COPYRIGHT.

 1. Concursuri, tombole şi promoţii similare

Concursuri, tombole şi alte promoţii puse la dispoziţie prin WEBSITE- UL MYAVON (“Promoţii”) pot fi guvernate de reguli specifice care sunt separate de acest Contract. Prin participarea la orice asemenea Promoţie, conveniţi să fiţi supus acestor reguli, care pot diferi de termenii şi condiţiile prezentate în prezentul. Cu privire la orice Promoţie, în cazul vreunui conflict între termenii şi condiţiile unei Promoţii şi termenii şi condiţiile WEBSITE-ULUI MYAVON vor guverna termenii şi condiţiile Promoţiei.

 1. Achiziţii şi stabilirea preţurilor prin Reprezentanţii de Vânzări Independenţi AVON

Dacă urmează să achiziţionaţi produse sau servicii puse la dispoziţie prin WEBSITE-ul partener Avon, vă aducem la cunoştinţă, în prealabil, prin aceşti Termeni şi condiţii ca WEBSITE-UL este destinat doar clientilor finali Avon.

 1. Audienţă avută în vedere

MYAVON controlează şi/sau operează WEBSITE-UL MYAVON (Romania), şi WEBSITE-UL MYAVON nu este destinat a supune MYAVON legilor sau jurisdicţiei vreunei ţări sau teritoriu altele decât cele ale Romaniei. Dacă nu se precizează altfel, materialele puse la dispoziţie prin WEBSITE- UL MYAVON sunt prezentate exclusiv în scopul promovarii serviciilor partenerului Avon. În măsura în care este permis conform legii aplicabile, MYAVON nu oferă, şi prin prezentul neagă orice, declaraţii sau garanţii că WEBSITE-UL MYAVON, în tot sau în parte, sau orice produse, servicii sau materiale puse la dispoziţie prin WEBSITE-UL MYAVON sunt adecvate sau disponibile spre utilizare în alte locaţii. Cei care aleg să acceseze WEBSITE-UL MYAVON din alte locaţii fac aceasta din proprie iniţiativă ş i pe propriul risc şi sunt responsabili pentru conformarea cu legile, regulile şi regulamentele locale dacă, şi în măsura în care legile, regulile sau regulamentele locale sunt aplicabile. Putem limita disponibilitatea WEBSITE- ULUI MYAVON, în tot sau în parte, la orice persoane, zone geografice sau jurisdicţii alese de către noi, în orice moment şi la discreţia noastră exclusivă.

 1. Aplicaţii ale Terţilor

WEBSITE-UL MYAVON poate interopera cu, sau include aplicaţii software şi servicii ale terţilor (sau link-uri către acestea) care sunt puse la dispoziţie de către terţii noştri prestatori de servicii (aceste aplicaţii, “Aplicaţii ale Terţilor”). Deoarece noi nu controlăm Aplicaţiile Terţilor, conveniţi că nici noi nici Afiliatele, nici administratorii, funcţionarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii, licenţiatorii sau furnizorii noştri sau ai lor respectivi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice Aplicaţii ale Terţilor, incluzând fără limitare performanţa, exactitatea, integritatea, calitatea, legalitatea, utilitatea sau securitatea, sau drepturile de proprietate intelectuală legate de Aplicaţiile Terţilor sau utilizarea lor . Nu avem nicio obligaţie de a monitoriza Aplicaţiile Terţilor, şi putem îndepărta sau restricţiona accesul la orice Aplicaţii ale Terţilor (în tot sau în parte) din WEBSITE-UL MYAVON în orice moment. Disponibilitatea Aplicaţiilor Terţilor pe WEBSITE-UL MYAVON nu implică aprobarea de către noi a, sau afilierea noastră cu vreun furnizor de, asemenea Aplicaţii ale Terţilor. Mai mult, utilizarea de către Dvs. a Aplicaţiilor Terţilor poate fi guvernată de termeni şi condiţii suplimentare care nu sunt prezentate în acest Contract sau în Politica noastră privind Datele Personale (de exemplu termeni ş i condiţii care sunt puse la dispoziţie de către furnizorii de asemenea Aplicaţii ale Terţilor înşişi în legătură cu asemenea Aplicaţ ii ale Terţ ilor). Acest Contract nu creează vreo relaţie juridică între Dvs. şi furnizorii de asemenea Aplicaţii ale Terţilor, şi nimic din acest Contract nu va fi socotit o declaraţie sau garanţie din partea noastră, a oric ărei Afiliate sau a administratorilor, funcţionarilor, angajaţilo r, agenţilor, reprezentanţilor, licenţiatorilor sau furnizorilor noştri sau ai lor respectivi cu privire la orice Aplicaţii ale Terţilor.

 1. Conţinut al Terţilor

WEBSITE-UL MYAVON poate încorpora o anumită funcţionalitate care permite, prin sistemul sau reţeaua a cărui componentă este WEBSITE-UL MYAVON, rutarea şi transmiterea de, şi accesul online la, anumite comunicări digitale şi conţinut pus la dispoziţie de către terţe părţi (“Conţinut al Terţilor”). Prin utilizarea acestei funcţionalităţi a WEBSITE-ULUI MYAVON confirmaţi şi conveniţi că ne indicaţi să accesăm şi să vă transmitem Conţinut al Terţilor asociat cu aceast ă funcţionalitate. Deoarece noi nu controlăm Conţinutul Terţilor, conveniţi că nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice Conţinut al Terţilor, incluzând fără limitare performanţa, exactitatea, integritatea, calitatea, legalitatea, utilitatea sau securitatea, sau drepturile de proprietate intelectuală legate de Conţinutul Terţ ilor. Nu avem nicio obligaţie de a monitoriza Conţinutul Terţilor, şi putem îndepărta sau restricţiona accesul la orice Conţinut al Terţilor (în tot sau în parte) din WEBSITE-UL MYAVON în orice moment. Disponibilitatea Conţinutului Terţilor pe WEBSITE-UL MYAVON nu implică aprobarea de către noi a, sau afilierea noastră cu vreun furnizor de, asemenea Conţinut al Terţilor. Mai mult, utilizarea de către Dvs. a Conţinutului Terţilor poate fi guvernată de termeni şi condiţii suplimentare care nu sunt prezentate în acest Contract sau în Politica noastră privind Datele Personale (de exemplu termeni şi condi ţii care sunt puse la dispoziţie de către furnizorii de asemenea Conţinut al Terţilor înşişi în legătură cu asemenea Conţinut al Terţilor). Acest Contract nu creează vreo relaţie juridică între Dvs. şi furnizorii de asemenea Conţinut al Terţilor, şi nimic din acest Contract nu va fi socotit o declaraţie sau garanţie din partea noastră, a oricărei Afiliate sau a administratorilor, funcţionarilor, angajaţ ilor, agenţilor, reprezentanţilor, licenţiatorilor sau furn izorilor noştri sau ai lor respectivi cu privire la orice Conţinut al Terţilor.

 1. Link-uri către, sau de la alte site-uri

WEBSITE-UL MYAVON poate oferi link-uri către sau feed-uri de la alte website-uri şi servicii online. Cu excepţia declaraţiilor explicite diferite ale MYAVON de pe WEBSITE-UL MYAVON, MYAVON nu este afiliată sau asociată cu operatori ai oricăror website-uri sau resurse ale terţilor care trimit către, sau către care se trimite din WEBSITE-UL MYAVON. MYAVON neagă în mod explicit orice responsabilitate pentru exactitatea, conţinutul sau disponibilitatea informaţ iilor găsite pe website-urile sau resursele terţilor care trimit către, sau c ătre care se trimite din WEBSITE-UL MYAVON. Nu vă putem asigura satisfacerea de către orice produse ori servicii care sunt disponibile prin orice website-uri sau resurse ale terţilor care trimit către, sau către care se trimite din WEBSITE-UL MYAVON, deoarece aceste website-uri şi resurse ale terţilor sunt în proprietatea, şi sunt operate de către, entităţi independente. Nu apr obăm niciunul dintre produse ori servicii, nici nu am luat niciun fel de măsuri pentru a confirma exactitatea sau siguranţa oricărora dintre informaţiile puse la dispoziţie prin orice website-uri sau resurse ale terţilor, şi nu prezentăm declaraţ ii sau garanţii privind securitatea vreunor informaţii (incluzând fără limitare informaţii privind cardul de credit şi alte informaţ ii personale) pe care leaţi oferi sau vi sar solicita să le oferiţi vreunei terţe părţi, fie printr-un asemenea website sau resursă a părţilor sau altfel.

SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-URILOR ŞI RESURSELOR TERŢILOR ŞI ORICĂRUI CONŢINUT, INFORMAŢII, DATE, PUBLICITĂŢI , PRODUSE, SERVICII, SAU ALTOR MATERIALE AFLATE PE SAU DISPONIBILE PRIN ASEMENEA WEBSITE-URI ŞI RESURSE ESTE PE RISCUL DVS. ŞI ESTE SUPUSĂ TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE APLICABILE ACESTOR WEBSITE-URI ŞI RESURSE.

MYAVON va avea dreptul, în orice moment şi la discreţia sa exclusivă, de a bloca link-urile către WEBSITE-UL MYAVON prin mijloace tehnologice sau alte mijloace fără înştiinţare prealabilă.

 1. Negare

WEBSITE-UL MYAVON ŞI TOATE BUNURILE, SERVICIILE, PRODUSELE, CONŢINUTUL REPREZENTANTULUI DE VÂNZĂRI INDEPENDENT MYAVON, APLICAŢIILE TERŢILOR (AŞA CUM SUNT DEFINITE ÎN SECŢIUNEA 12), CONŢINUTUL TERŢILOR (AŞA CUM ESTE DEFINIT ÎN SECŢIUNEA 13), INFORMAŢIILE ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN WEBSITE-UL MYAVON SUNT FURNIZATE CA ATARE (“AS IS”) FĂRĂ DECLARAŢII SAU GARANŢII EXPLICITE DE ORICE FEL, ŞI NOI, AFILIATELE, ADMINISTRATORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII, AGENŢII, REPREZENTANŢII, LICENŢIATORII SAU FURNIZORII NOŞTRI SAU AI LOR RESPECTIVI NEGĂM TOATE DECLARAŢIILE, GARANŢIILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE LEGALE IMPLICITE INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA. MYAVON NU OFERĂ DECLARAŢII ŞI GARANŢII CĂ WEBSITE-UL MYAVON SAU ORICE BUNURI, SERVICII, PRODUSE, CONŢINUT AL REPREZENTANTULUI DE VÂNZĂRI INDEPENDENT MYAVON, APLICAŢII ALE TERŢILOR, CONŢINUT AL TERŢILOR, INFORMAŢII ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN WEBSITE-UL MYAVON VOR FI EXACTE, SIGURE, COMPLETE, FĂRĂ ERORI SAU COMPATIBILE CU ORICE HARDWARE SAU SOFTWARE ÎN PARTICULAR. ORICE BAZARE PE, SAU UTILIZARE A WEBSITE-ULULUI MYAVON SAU A ORICĂROR BUNURI, SERVICII, PRODUSE, CONŢINUT AL REPREZENTANTULUI DE VÂNZĂRI INDEPENDENT MYAVON, APLICAŢII ALE TERŢILOR, CONŢINUT AL TERŢILOR, INFORMAŢII ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN WEBSITE-UL MYAVON VOR FI PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. FĂR Ă LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, MYAVON NU OFERĂ VREO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE (A) PRIVIND DECLARAŢIILE, ACŢIUNILE SAU OMISIUNILE VREUNOR REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI INDEPENDENŢI MYAVON SAU VREUNOR ALTE TERŢE PĂRŢI; (B) CĂ WEBSITE-UL MYAVON VA FI DISPONIBIL PROMPT, SAU CĂ ACCESUL LA WEBSITE-UL MYAVON VA FI NEÎNTRERUPT SAU SIGUR; (C) CĂ DEFECTELE SAU ERORILE VOR FI CORECTATE; SAU (D) CĂ WEBSITE-UL MYAVON SAU SERVERELE SAU REŢELELE PRIN CARE WEBSITE-UL MYAVON ESTE PUS LA DISPOZIŢIE SUNT SIGURE SAU FĂRĂ VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

Legea aplicabilă ar putea să nu permită limitarea anumitor garanţii şi condiţii; numai în măsura în care această lege vi se aplică, unele dintre, sau toate limitările sau negările de mai sus ar putea să nu vi se aplice, şi aţi putea avea drepturi suplimentare.

WEBSITE-UL MYAVON poate cuprinde inexactităţi, erori şi materiale care încalcă su sunt în conflict cu acest Contract. În plus, terţe părţi pot face modificări neautorizate ale WEBSITE-ULUI MYAVON. Dacă luaţi cunoştinţă de orice modificare nautorizată de către o terţă parte a WEBSITE-ULUI MYAVON, scrieţi-ne la Contactaţi-ne pe adresa contact @ myavon.ro cu o descriere a materialelor în cauză şi URL-ul sau locaţia pe WEBSITE-UL MYAVON a acestor materiale.

 1. Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ MYAVON, AFILIATELE SALE, SAU ORICARE DINTRE ADMINISTRATORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII, AGENŢII, REPREZENTANŢII, LICENŢIATORII SAU FURNIZORII SĂI SAU AI LOR RESPECTIVI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE, PUNITIVE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ DECURGÂND DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL MYAVON, NICI PENTRU ORICE DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFITURI, PIERDEREA SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA FOLOSINŢEI, PIERDERE DE DATE, PIERDERE DE ALTE BUNURI INTANGIBILE, PIERDEREA SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR PE CARE LE-AŢI FURNIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI MYAVON (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU PRIMIREA DE CĂTRE DVS. A ORICĂREI APLICAŢII A TERŢILOR SAU CONŢINUT AL TERŢILOR), SAU INTERCEPTAREA NEAUTORIZATĂ A ORICĂROR ASEMENEA INFORMAŢII DE CĂTRE TERŢE PĂRŢI, CHIAR DACĂ MYAVON SAU ACEA PARTE AU FOST SESIZATE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE SAU PIERDERI. MYAVON NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ACCESUL NEAUTORIZAT LA, SAU MODIFICAREA SUBSCRIERILOR, TRANSMISSILOR SAU DATELOR DVS. SAU PENTRU ORICE MATERIAL SAU DATE TRIMISE SAU PRIMITE SSAU NETRIMISE SAU NEPRIMITE. MYAVON NU ESTE RESPONSABILĂ SAU RĂSPUNZĂTOARE PENTRU VREUN CONŢINUT SAU CONDUITĂ AMENINŢĂTOARE, DEFĂIMĂTOARE, OBSCENĂ, INJURIOASĂ SAU ILEHALĂ A VREUNEI ALTE PĂRŢI (INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE ORICE REPREZENTANT DE VÂNZĂRI INDEPENDENT MYAVON), SAU ORICE ÎNCĂLCARE DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, INTIMITĂŢII SAU ALTOR DREPTURI ALE ALTORA. ÎN NCIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A MYAVON FAŢĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI CAUZELE DE ACŢIUNE (FIE CONTRACTUALE, BAZATE PE PREJUDICIU, SAU DE ALT FEL) DECURGÂND DIN SAU LEGATE DE ACEST CONTRACT, WEBSITE-UL MYAVON, SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL MYAVON NU VA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ DE CĂTRE DVS., DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU UTILIZAREA SAU ACCESAREA WEBSITE-ULUI MYAVON. Legea aplicabilă ar putea să nu permită excluderea sau limitarea anumitor daune; numai în măsura în care această lege vi se aplică, unele dintre, sau toate excluderile sau limitările de mai sus ar putea să nu vi se aplice, şi aţi putea avea drepturi suplimentare. De exemplu, în unele jurisdicţii, operatorul unui website nu poate exclude sau limita r ăspunderea pentru vătămarea corporală sau decesul rezultate direct din utilizarea website-ului acelui operator sau neglijenţa acelui operator.

 1. Despăgubire

Cu excepţia măsurii în care este interzis de către legea aplicabilă, veţi apăra, despăgubi şi ţine neatinse pe MYAVON, Afiliatele şi administratorii, funcţionarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii, licenţiatorii sau furnizorii s ăi sau ai lor respectivi de, şi împotriva oricăror şi tuturor acuzaţiilor, pretenţiilor, acţiunilor, cererilor, cauzelor de acţiune şi altor proceduri (“Pretenţii”) decurgând din, sau legate de oricare dintre următoarele: (a) utilizarea de c ătre Dvs., incapacitatea de a utiliza, sau activităţi în legătură cu WEBSITE-UL MYAVON; (b) orice încălcare a acestui Contract sau oricăror altor termeni, condiţii sau politici ale MYAVON de către Dvs.; (c) orice Subscrieri sau alte materiale pe care le puneţi la dispoziţie prin WEBSITE-UL MYAVON (incluzând fără limitare orice Pretenţie că asemenea Subscrieri sau alte materiale sau utilizarea acestora au provocat daune, sau au înc ălcat, sau în alt fel au violat proprietatea intelectuală, intimitatea, sau alte drepturi ale vreunei terţ e părţi); sau (e) încălcarea de către Dvs. a drepturilor vreunui vizitator, utilizator sau client al WEBSITE-ULUI MYAVON, sau al oricărei alte terţe părţi; şi conveniţi s ă restituiţi către MYAVON, Afiliatele şi administratorii, funcţionarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii, licenţiatorii sau furnizorii s ăi sau ai lor respectivi, la cerere, orice daune, pierderi, costuri, sentinţe, onorarii, amenzi şi alte cheltuieli pe care le suferă (inclusiv onorarii legale şi cheltuieli de judecată) ca urmare a oricăror asemenea Pretenţii.

 1. Reziliere şi executare

Acest Contract este în vigoare până la reziliere. Conveniţi că MYAVON, la discreţia sa exclusivă, poate suspenda, restricţiona sau rezilia accesul Dvs. la sau utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON, în orice moment şi din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă MYAVON crede că aţi încălcat sau aţi acţionat neconform cu litera sau spiritul acestui Contract (incluzând fără limitare neconformarea Dvs. cu regulile de conduită prezentate în Secţiunea 4 de mai sus), condiţionat de orice restricţii pentru exercitarea de către MYAVON a acestor drepturi conform legii aplicabile. La orice asemenea reziliere, dreptul Dvs. de a utiliza WEBSITE-UL MYAVON va înceta imediat. Conveniţi că orice suspendare, restrîngere sau reziliere a accesului Dvs. la, sau utilizării de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON poate fi făcută fără preaviz, ş i c ă MYAVON poate dezactiva sau şterge imediat orice nume de utilizator şi/sau parolă utilizate de către, sau furnizate Dvs., ş i toate informaţiile şi fişierele aferente asociate cu acestea, şi/sau interzice orice acces în viitor la aceste informaţii sau fişiere. Conveniţ i că MYAVON nu va fi răspunzătoare faţă de Dvs. sau vreo terţă parte pentru orice suspendare, restrângere sau reziliere a accesului Dvs. la WEBSITE- UL MYAVON sau la orice asemenea informaţii sau fişiere, şi nu va trebui să vă pună la dispoziţie aceste informaţii sau fiş iere după orice asemenea reziliere, suspendare sau restrângere. MYAVON îşi rezervă dreptul de a lua măsurile pe care MYAVON le socoteşte necesare sau adecvate pentru a aplica forţat ş i/sau verifica conformarea cu acest Contract (inclusiv, fără limitare, în legătură cu orice proces judiciar legat de utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON şi/sau o pretenţie a unei terţe părţi că utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON este ilegală sau încalcă drepturile acelei terţe părţi). Secţiunile 1, 5-8 şi 11-22 ale acestui Contract vor supravieţui oricărei expirări sau rezilieri a acestui Contract .

 1. Pretenţii de încălcare a drepturilor de copyright

Este adesea dificil de stabilit dacă drepturile Dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate; MYAVON poate solicita informaţii suplimentare înainte de îndepărtarea oric ărui material despre care se pretinde că încalcă un drept. MYAVON poate furniza părţii despre care se pretinde că încalcă un drept adresa Dvs. de e-mail astfel încât acea persoană să poată răspunde acuzaţiilor Dvs. MYAVON îşi rezervă dreptul de a îndepărta orice materiale disponibile pe WEBSITE-UL MYAVON care ar putea încălca dreptul de copyright al oricărei persoane conform legilor din Romania la primirea unei asemenea Notificări. 

Conveniţi că în cazul unei încălcări sau posibile încălcări a drepturilor de proprietate ale MYAVON pagubele suferite de către MYAVON nu ar fi compensabile numai prin daune băneşti şi, în mod corespunzător, pe lângă alte reparaţii legale sau echitabile disponibile, MYAVON va avea dreptul să solicite o interdic ţie temporară cu privire la acea încălcare sau posibilă încălcare, fără a se face dovada daunelor reale, şi fără cerinţa de a posta o obligaţiune sau un alt titlu. Sunteţi de acord să nu pledaţi pentru suficienţa daunelor ca apărare.

 

 1. Achiziţii şi stabilirea preţurilor prin Reprezentanţii de Vânzări Independenţi AVON

Dacă urmează să achiziţionaţi produse sau servicii puse la dispoziţie prin WEBSITE-ul partener vă aducem la cunoştinţă, în prealabil, prin aceşti Termeni şi condiţii următoarele:

 • Achiziţionaţi produse sau servicii AVON exclusiv de la Reprezentantul Dvs. de Vânzări AVON, iar nu direct de la MYAVON.RO;
 • Comenzile dumneavoastra vor fi procesate prin intermediul site-ului oficial Avon dupa inregistrarea initiala in sistemul MYAVON.RO;
 • Veti primi un mesaj e-mail de la situl oficial Avon prin care se confirmă primirea comenzii Dvs. şi faptul că aceasta a fost transmisă unui Reprezentant de Vânzări AVON. Acest mesaj e-mail nu reprezinta o confirmare a acceptării comenzii Dvs., întrucât acceptarea comenzilor este la discreţia Reprezentantului de Vânzări AVON. • Orice asemenea informaţii furnizate prin WEBSITE-ul MYAVON vor fi tratate de către MYAVON în conformitate cu acest Contract şi Politica privind Datele Personale. De aceea este posibil sa vi se solicite confirmarea datelor Dvs. Personale.
 • Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv , în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Un model de notificare de renuntare gasiti anexat;
 • În cazul în care exercitaţi acest drept, vă aducem la cunoştinţă că returnarea produsului se face în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insoţit);
 • Pentru ca Avon sa identifice corect comanda Dvs.,pe formularul de retur trebuie sa apara numele Reprezentantlui Dvs. De Vanzari Avon, descrierea produselor returnate, data comenzii, numarul de identificare a comenzii;
 • Cheltuielile de returnare vor fi suportate de Dvs. iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 de zile de la retur de catre Reprezentantul Dvs de vanzari Avon;
 • Pe WEBSITE-ul MYAVON veţi gasi informatii legate de identitatea noastră şi caracteristicile produselor si serviciilor care pot fi achiziţionate conform acestor Termeni şi Condiţii;
 • Stabilirea preţurilor şi disponibilitatea oricărui produs ori serviciu identificate prin WEBSITE-ul MYAVON sunt estimative şi condiţionate de confirmarea de către Reprezentantul Dvs. de Vânzări AVON;
 • Reprezentantul Dvs. de Vânzări AVON stabileşte preţul final de vânzare, comisioanele de expediere/manipulare şi alte comisioane sau taxe care ar putea fi aplicate; 
 • Termenul de livrare a produselor comandate pe WEBSITE-ul MYAVON este de maximum 30 zile din momentul confirmării ferme a comenzii şi a disponibilităţii produsului comandat de către Reprezentantul de Vânzări. Cu acordul Dvs., Reprezentantul de Vânzări poate modifica termenul de livrare.
 • Vă informăm că puteţi să prezentaţi reclamaţiile în legătură cu modul de executare a comenzii plasate pe WEBSITE-ul MYAVON la contact @ myavon.ro
 1. Legea aplicabilă; soluţionarea litigiilor

Acest Contract va fi guvernat de către legile din Romania fără a avea în vedere principiile acestora privind conflictele de legislaţie. Conveniţi că orice litigiu sau pretenţie decurgând din, sau cu privire la acest Contract sau accesul la, sau utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI MYAVON va fi soluţionat numai de către instanţele situate în Bucuresti, şi prin prezentul consimţiţi la, şi vă supuneţi jurisdicţiei acestor instanţe în sensul soluţionării oricărui asemenea litigiu sau pretenţii.

 1. Diverse

Dacă vreo prevedere a acestui Contract ar fi socotită ilegală, nulă sau din orice motiv neaplicabilă , atunci acea prevedere va fi socotită separabilă de aceşti termeni şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricăror alte prevederi. Acest Contract nu creează, şi nu va fi interpretat a crea vreo relaţie de parteneriat, societate mixtă, angajator-angajat, agenţie sau franciză între Dvs. şi MYAVON. Nu vă puteţi ceda, transfera sau sublicenţia oricare sau toate drepturile sau obligaţ iile conform acestui Contract fără consimţământul nostru explicit scris prealabil. Nicio renunţare de către oricare parte la orice încălcare sau neîndeplinire conform prezentului nu va fi socotită o renunţare la orice încălcare sau neîndeplinire preced entă sau ulterioară. Orice titlu, legendă sau titlu de secţiune cuprinse în prezentul sunt introduse numai pentru comoditate, şi în niciun caz nu definesc sau explică vreo secţiune sau prevedere din prezentul. Acest Contract, împreună cu toate contractele şi declaraţiile la care se face referire în prezentul şi care sunt încorporate în prezentul prin referire, este întregul contract dintre Dvs. şi MYAVON cu privire la obiectul prezentului şi, cu excepţia prevederilor contrare din prezentul, înlocuieşt e oricare şi toate convenţiile sau înţelegerile scrise ori verbale anterioare sau contemporane între Dvs. şi MYAVON legate de acest obiect. Înştiinţările către Dvs. pot fi transmise prin postarea unei note (sau a unui link către o notă) pe WEBSITE-UL MYAVON, prin email, sau prin poşta obiş nuită, la discreţia MYAVON. Fără limitare, conveniţi că o versiune imprimat ă a acestui Contract ş i a oricărei înştiinţări date în format electronic vor fi admisibile în proceduri judiciare sau administrative bazate pe, sau legate de acest Contract în aceeaşi măsură şi în aceleaşi condiţii ca alte documente şi evidenţe comerciale generate iniţial şi păstrate în formă imprimată.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!